Az OPTISOFT Zrt közgyűlési meghívója 
2023-05-01 | 409 nappal ezelőtt

    

Az Optisoft Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Zártkörűen működő Részvénytársaság értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 2023 május 31. napján 11 órakor tartja közgyűlését a társaság székhelyén.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(SZÉKHELYE: 1028 BUDAPEST, KÖKÉNY UTCA 6.)

ÉRTESÍTI TISZTELT RÉSZVÉNYESEIT, HOGY A TÁRSASÁG

2023. május 31. napján 11 ÓRAKOR

TARTJA KÖZGYŰLÉSÉT

A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 

1.         A vezérigazgató tájékoztatója, beszámolója a társaság 2022. évi gazdálkodási tevékenységéről, javaslata a nyereség felosztására és az osztalék megállapítására.

2.         A társaság 2022. évi beszámolójának elfogadása.

3.         Döntés a nyereség felosztásáról és az osztalék megállapításáról.

4.         Egyebek

 

A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen, vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba foglalni és 1 példányát a közgyűlés előtt 2022. május 30. napján 10 óra 30 percig a társaság székhelyén át kell adni.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásnak időpontjában- a részvénykönyv tartalmazza.

Nem felelős a Társaság a részvényesek részvételi lehetőségének vagy adott részvényeik után járó szavazati joguk gyakorlásának elmaradásáért, ha a részvényes bejegyzése a Részvénykönyvbe azért maradt el, mert az nem felelt meg a társaság Alapszabályának 9.5. pontban leírtaknak, továbbá ha a részvényes tulajdona, illetve szavazati joga sérti a jogszabályokat, illetve a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik a Vezérigazgatótól, hogy valamely kérdést tűzzön az összehívott Közgyűlés napirendjére. Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló meghívó keltétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A vezérigazgató köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni.

A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúan hozzájárulnak.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat a részvényesek előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthetik a társaság székhelyén.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés a fenti helyen és változatlan napirendi pontokkal 2023. május 31 napján 11:30 órára összehívottnak tekintendő. E megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes és megtartható a jelen meghívóban szereplő napirendi pontokkal.

Budapest, 2023. május 01.

 

Semerédy-Schmerzing Péter László

                  Optisoft Zrt.

                  vezérigazgató

A meghívó letölthető innen.Partnereink:

Cégjegyzékszám: 01-10-045635
Bankszámlaszám: 10103379-85742500-01004002 (Budapest Bank)


Tel.: 06-1/814-9630
Adószám: 11525370-2-41
Ügyfélszolgálati iroda: 1025 Budapest, Nagybányai út 92.

Egyenleg lekérdezés
separator VÁLLALATUNKRÓL separator UTALVÁNYAINKRÓL separator DOKUMENTUMTÁR separator GYAKORI KÉRDÉSEK separator KAPCSOLAT separator

Optisoft Zrt.

Egy kis türelmet kérünk, amíg a kívánt tartalom betöltődik...

Optisoft Zrt.